K005 - Xem Chi Tiết Sản Phẩm 

Tỳ Hưu ( 1 cặp = 1 đực + 1 cái )

Giá Đồng Vàng: 15.200.000 vnd/con
Giá Đồng Đỏ: 25.00.000 vnd/con
Giá Đồng Đen: 28.500.000 vnd/con


Đồng đúc nguyên khối
Kích thước tổng quát : 45 x 22 x 30 (cm )
Trọng Lượng : 18 kg/con