CTY TNHH SX TM DV CƠ KHÍ

PHẠM GIA

 
Chuyên: nhận tạo hình - khuôn mẫu - đúc
- gia công theo yêu cầu
của khách hàng với tất cả các mác kim loại và khuôn mẫu.
      Một số mẫu mỹ thuật:


1.TƯỢNG CHÂN DUNG :

            

2. TẠO HÌNH - ĐÚC THEO MẪU HAY BẢN VẼ:
        
             
   
    
 3.ĐÚC - DÁT VÀNG - MẠ VÀNG - KHẢM BẠC